ZIM
  (SU) 1950-1959

 Zakłady Imienia Mołotowa (ZIM) jak przez krótki czas nazywały się zakłady GAZ w Gorkich produkowały model GAZ-12 ZIM mieszczący się pomiędzy Pobiedą a ZIS-em. Raczej za mało przypadkowe należy uznać podobieństwo do modelu Cadillaca z 1948 roku.

GAZ-12 ZIM limousine 1950-1959
GAZ-12 ZIM cabriolet

1950