Trippel (D)1932-1990

 Hans Trippel, pionier budowy samochodu pływającego, w latach 50-tych był twórcą również samochodów konwencjonalnych.

SK 9

1949

SK 10

1950

Perl SK10 1952-1954
750 1955-1958
Marathon 1957
Eurocar 1959
Amphicar prototype 1960