Taylor-Dunn
(USA) 1949-1961

  Firmę The Taylor-Dunn Manufacturing założył w 1949  R.D. Taylor Sr. W 1955 zbudował elektryczny model PG, a w 1959 roku model Trident.

Taylor-Dunn PG 3-wheeler 1955  
Taylor-Dunn Trident 3-wheeler 1959-1961