Steyr
(A) 1918-

Pierwsze samochody osobowe Steyr pojawiły się w roku 1920. W 1948r. podpisano umowę montażową z Fiatem co zapoczątkowało serię modeli tej firmy.

Steyr 160 wagon prototype

1952

500 1957-1958
500D 1959-1968
500DL 1959-1962
500 Europa 1969-1971
700C / 700E 1960-1968
650T / 650TR 1962-1968
Adria TS 1962-1963
Imp 700 GT