Rovin
(F)
1946-1959

Małolitrażowy samochód z chłodzonym powietrzem dwucylindrowym silnikiem Cardana.

Rovin D1

1946

Rovin D2 1947-1948
Rovin D3 1949-1952
Rovin D3/D4 1949-1952
Rovin D4

1953-1959