Rolux (F) 1945-1948

Wyprodukowany w 300 egzemplarzach samochód małolitrażowy z Clermont-Ferrand we Francji.

Rolux 1945-1948