Praga (CS) 1907-1947

W latach 30-tych produkowano małe Piccolo i Lady, po 1945r. ograniczono produkcję wyłącznie do samochodów ciężarowych.

Praga Piccolo 1937-1941
Praga Super Piccolo Sodomka

1947