Meteor (USA) 1952-1957

  Zbudowany przez Jima Byersa i Dicka Jonesa samochód z okresu ich wspó³pracy przed powstaniem firmy Byers.

Meteor 1952-1957