Marlei (P) 1954

  Marlei by³ samochodem sportowym zbudowanym przez Mário Moreira Leite, silnik pochodzi³ z samochodu Opel Olympia. 

Marlei roadster 1954