Imperial
  (USA) 1954-1975

Czołowy model Chryslera, po roku 1954 istnieje jako osobna marka konkurując z Lincolnem i Cadillackiem.

Standard / Crown 1955
Standard / Crown 1956
Standard / Crown 1957
LeBaron
Standard / Crown / LeBaron 1958
Custom / Crown / LeBaron 1959
Custom / Crown / LeBaron 1960
Custom / Crown / LeBaron 1961
Custom / Crown / LeBaron 1962
Custom / Crown / LeBaron 1963
Crown / LeBaron 1964
Crown / LeBaron 1965
Crown / LeBaron 1966
Crown / LeBaron 1967
Crown / LeBaron 1968
Crown / LeBaron 1969