IKA
(ARG) 1958-1967

   Po wstrzymaniu produkcji w Ameryce Henry J.Kaiser założył w Buenos Aires Industrias Kaiser Argentina. W latach 1958-1962 powstawał Kaiser Carabela (Manhattan w USA). W 1963r. Renault wykupił udziały w firmie by ją przejąć całkowicie w roku 1967. Najbardziej znanym modelem był IKA Torino z nadwoziem Pininfariny bazujący na Ramblerze z 1966r.

Bergantin 1960-1962
Carabela 1958-1962
Estanciera 1956-1965
Estanciera 1965-1966
Estanciera Brasilena 1965-1966
Jeep 1956-1978
Torino sedan 1966-1970
Torino coupe 1966-1970