Humber (GB) 1899-1976

   W 1896 firma wypuściła pierwszy motocykl, a dwa lata później trójkołowiec według wzoru pojazdu Bollee. W 1900 powstał pierwszy samochód czterokołowy, jednak pierwszym samochodem wytwarzanym na większą skalę (w zakładach Coventry) był model Humberette z 1903. Po wojnie produkowano serie samochodów osobowych: modele Hawk, Super Snipe, Pullman i Imperial. Od 1963 i w latach siedemdziesiątych modele Sceptre (w konstrukcji podobne do modeli Hillman Hunter).

Hawk Mk I 1945-1947
Hawk Mk II 1947-1948
Hawk Mk III 1948-1950
Hawk Mk IV 1950-1952
Hawk Mk V 1952-1954
Hawk Mk VI 1954-1956
Hawk Series I 1957-1959
Hawk Series IA 1959-1960  
Hawk Series II 1961
Hawk Series III 1962-1963
Hawk Series IV 1964-1966
Snipe Chassis only Export R.H.D 1945  
Super Snipe Mk. I 1945-1948
Super Snipe Mk II 1948-1950
Super Snipe Mk II Tickford convertible 1949
Super Snipe Mk III 1950-1952
Super Snipe Mk IV 1952-
Super Snipe Mk IVA     
Super Snipe Mk IVB 1955-1958
Super Snipe Series I 1958-1959
Super Snipe Series II 1959-1960
Super Snipe Series III 1960-
Super Snipe Series IV 1962-1963
Super Snipe Series V 1964-1965
Pullman Mk I 1945-1948
Pullman Mk II 1948-1949
Imperial Mk II 1949-1951
Pullman Mk III 1950-1951
Imperial Mk III 1949-1953  
Pullman/Imperial Mk IV 1953-1954  
Vogue (Rootes Australia) 1963-1966  
Vogue Sports (Rootes Australia) 1963-1966  
Imperial 1964-1965
Sceptre Mk I 1963-1964
Sceptre Mk II 1965 -1967
New Sceptre 1967-1973