Hudson
(USA) 1909-1957

   W 1954r. wszedł Hudson w skład American Motors Corporation. Marka Hudson została utrzymana jeszcze do 1957r., przy czym Nash i Hudson z ostatniego rocznika niczym się od siebie nie różniły.

Commodore
Super
1946-1947
Commodore
Super
1948-1949
Commodore
Super
Pacemaker
1950
Commodore
Hornet
Pacemaker
Super
Wasp
1951
Commodore
Hornet
Pacemaker
Super
Wasp
1952
Hornet
Wasp
Super Wasp
1953
Hornet
Wasp
Super Wasp
1954
Hornet
Wasp
1955
Hornet
Wasp
1956
Hornet
Wasp
1957
Jet
Super Jet
1953-1954
Italia GT 1954-1955
Rambler 1955
Rambler 1956