Hotchkiss
(F) 1903-1970

Pomimo doskona³ej jako¶ci powojenna konkurencja Peugeota i Citroena wp³ynê³a na zakoñczenie produkcji osobowych Hotchkissów ju¿ w 1954r.

864 S 49 Artois berline 13 CV  1949-1950
864 S 49 Provence cabriolet 13 CV  1949-1950
686 GS 49 Champagne coach  1949-1950
686 S 49 berline  1949-1950
686 S 49 cabriolet  1949-1950
13/50 Anjou berline
20/50 Anjou berline 6 cylindres
1950-1954
13/50 Anthéor cabriolet
20/50 Anthéor cabriolet 6 cylindres 
1950-1954
20/50 cabriolet Worblaufen

1951

20/50 Saint-Germain limousine 6 cylind  1950-1954
20/50 GS coach court  1951-1953
Hotchkiss-Gregoire berline

1950

Hotchkiss-Grégoire berline  1951-1954
Hotchkiss-Grégoire coach Chapron  1952-1954
Hotchkiss-Grégoire cabriolet Chapron  1952-1954
Socema-Gregoire Turbine car

1952

Monceau

1954

Hotchkiss-Willys Jeep JH101/102 civile  1955-1966
Hotchkiss-Willys Jeep M 201 Armée  1955-1967