Garavini
(I) 1908-1947

  Garavini przed wojn± wspó³pracowa³ z wieloma uznanymi firmami jak Isotta Fraschini, Alfa Romeo, Fiat, OM i Bugatti. Budowa³ tez nadwozia ambulansów i autobusów. Po wojnie zbudowa³ nadwozia cabrio na bazie Fiata.

Garavini Fiat 1100A cabriolet 1947
Garavini Fiat 1500 transformabile 1947