Galy
(F) 1954-1957

Produkowany w Paryżu Galy Vibel był typowym małolitrażowcem. Jego otwarta wersja przypominająca Jeepa była sprzedawano jako model Vistand.

Galy Vibel 1954-1957
Galy Vibel 1954-1957
Galy Vistand 1954-1957