Frazer
(USA)
1846-1951

  Frazer był bardziej ekskluzywnym wariantem firmy Kaiser-Frazer Corporation, jednak zniknęła z rynku po roku 1952 na korzyść Kaisera.

Manhattan
Standard
1947-1948
Manhattan
Standard
1949-1950
Manhattan
Standard
Vagabond Utility

1951