Frazen (USA) 1951-1962

 Samochód z nadwoziem z w³ókna szklanego zbudowany w oparciu o samochód Henry J.

Frazen roadster 1951-1952