FIAT (I) 1899-

  Firmê FIAT za³o¿y³a w 1899 roku Turynie grupa przemys³owców, w tym Giovanni Agnelli. Po przejêciu istniej±cej manufaktury samochodowej w listopadzie 1899 rozpoczêli produkcjê samochodów pod w³asn± mark±.

500 coupé découvrable 1936-1948
500 B coupé découvrable 1948-1949
500 B Giardiniera Belvedere break bois 1948-1949
500 C coupé découvrable 1949-1954
500 C Belvedere break bois 1949-1952
500 C Belvedere break tôlé 1952-1955
500 (Nuova) décapotable 1957-1960
500 (D) toit ouvrant 1960-1965
500 Giardiniera break 1961-1968
500 (F) toit ouvrant 1965-1972
500 L toit ouvrant 1969-1973
1100 (508C) berline 1937-1948
1100 L limousine 1938-1953
1100 S berlinette 1947-1950
1100 B berline 1948-1949
1100 B cabriolet 1948-1949
1100 BL 1948-1949
1100 E berline 1949-1953
1100 ES coupe Pininfarina 1950-1951
1100 Nuova (103) berline 1953-1956
1100 Familiare break 1954-1968
1100 M (103E) 1956-1957
1100 M Familiare break 1956-1957
1100 TV berline 1954-1957
1100 TV cabriolet 1955-1957
1100 (103D/103H) berline 1957-1962
1100 D (103G) berline 1963-1966
1100 R (103P) berline 1966-1969
1400 berline 1950-1954
1400 cabriolet 1950-1953
1400 A berline 1954-1956
1400 B berline 1956-1958
8V berlinette 1952-1954
1900 berline 1952-1953
1900 Gran Vue coupe 1952-1954
1900 A berline 1954-1956
1900 B berline 1956-1957
1900 B berline 1957-1959
1900 Granluce coupé 1952-1958
1900 A Granluce coupé 1952-1958
1900 B Granluce coupé 1952-1958  
1900 B Gran Vue coupe 1956-1958
600 coach 1955-1969
600 Multipla limousine 1957-1964
1200 cabriolet 1957-1959
1200 Granluce berline 1957-1958
1200 Granluce berline 1958-1961
1200 cabriolet Pininfarina (118 G) 1960-1963
2100 berline 1959-1961
2100 Berlina speciale 1959-1961
1800 berline 1959-1968
1800 B berline 1959-1968
1800 Familiare break 1960-1968
1800 B Familiare break 1960-1968
2300 berline 1961-1967
2300 Berlina Speciaîe 1961-1963
2300 Familiare break 1961-1967
2300 S coupé Ghia 1961-1968
1300 berline 1961-1966
1300 Familiare break 1961-1966
1500 / l500S cabriolet (1185,OSCA) 1959-1962
1500 berline 1961-1967
1500 C berline 1961-1967
1500 L berline 1963-1968
1500 cabriolet Pininfarina (118 H/i 18 K) 1963-1966
1600 S cabriolet (118 SB. moteur OSCA) 1962-1966
1600 S coupé Pininfarina 1963-1966
850 coach 1964-1971
850 Special coach 1964-1971
850 Familiare minibus 1965-1970
850 coupé 1965-1968
850 spider 1965-1968
850 Sport coupé 1968-1971
850 Sport spider 1968-1972
Dino 2000 coupé 1967-1969
Dino 2000 Spider 1967-1969
124 berline 1966-
124 Special berline 1968-
124 Sport 1400 coupé 1967-1969
124 Sport 1400 Spider 1967-1969
125 berline 1967-1972
125 Special berline 1967-1972
128 berline 1969-1972
130 berline(2800) 1969-1971