Edsel
(USA) 1958-1960

Nieudany projekt Forda który pochłonął olbrzymie pieniądze bez sukcesu.

Bermuda
Citation
Corsair
Pacer
Ranger
Roundup
Villager
1958
Corsair
Ranger
Villager
1959
Ranger
Villager
1960